oferta kancelarii

Prawo karne

W ramach działalności związanej z prawem karnym, karno-gospodarczym oraz karno-skarbowym adwokaci oraz współpracownicy Kancelarii oferują takie usługi prawne jak:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych (apelacja, zażalenie, prywatny akt oskarżenia, wniosek o odroczenie wykonania kary, przerwę, warunkowe przedterminowe zwolnienie etc.),
– reprezentacja pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i o wykroczenia,
– reprezentacja oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych i o wykroczenia przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
– reprezentacja pokrzywdzonych i obrona obwinionych w toku postępowań dyscyplinarnych,
– obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia w toku postępowania przygotowawczego,
– obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia w toku postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym także w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym,
– obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia w toku postępowania w przedmiocie wykonania orzeczeń sądowych (o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie etc.)
– wszelkiego rodzaju postępowania wykonawcze (dozór elektroniczny, tj. „obrączki’, odroczenia, przerwy, wstrzymania wykonania kar)
parallax background
 
Pahl & Zientarska
KANCELARIE ADWOKACKIE

ul. Warszawska 6/104
66-400 Gorzów Wlkp.
+48 695 606 276
+48 957 81 99 03
kancelaria@pahl.pl
www.pahl.pl

Numer interwencyjny
+48-660-476-973

Jesteśmy dostępni 24h na dobę.
parallax background