Kancelarie adwokackie Gorzów Wlkp.

Szerokie spektrum usług prawnych

parallax background
 
Kancelarie Adwokackie PAHL & ZIENTARSKA realizują usługi prawne o szerokim spektrum, skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, sądowoadministracyjnego, gospodarczego (w tym także upadłościowego), podatkowego oraz karnego i karno-skarbowego.

Zakres powyższych usług obejmuje m.in.: porady prawne, stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego, sporządzanie opinii prawnych i analiz, opracowywanie umów, sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych, udział w różnego rodzaju negocjacjach. Członkowie zespołu Kancelarii reprezentują Klientów w toku postępowań negocjacyjnych, przedsądowych, jak również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi. Aktywnie uczestniczą w polubownym rozwiązywaniu sporów na etapie pozaprocesowym, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów Klientów, które mogłyby powstać na późniejszym etapie.
Zróżnicowany zakres specjalizacji zawodowych poszczególnych członków zespołu Kancelarii gwarantuje wszechstronną i kompleksową obsługę prawną, świadczoną w oparciu o naczelne zasady panujące w Kancelarii, tj. rzetelność, poufność oraz dbałość o interesy Klienta, co cechuje nas jako profesjonalistów. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe członków zespołu Kancelarii stanowią natomiast gwarancję świadczenia fachowych usług prawnych na najwyższym poziomie.

Kancelarie specjalizują się przede wszystkim w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z kapitałem chińskim. Wieloletnie doświadczenie w tej materii, a także kompleksowa wiedza zdobyta podczas aktywnej praktyki pozwala na przypisanie Nam cech ekspertów w tym zakresie. Przeprowadzamy kompleksowe procesy zakładania spółek z kapitałem chińskim na terenie Polski, opracowujemy umowy, doradzamy, jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną chińską. Nadzorujemy wiele podmiotów oraz inwestycji. Poznaliśmy specyfikę prawną oraz faktyczną działania chińskich przedsiębiorców oraz spółek. Posiadamy liczne kontakty na terenie Chin oraz Hong Kongu również w zakresie biznesowym oraz inwestycyjnym. Funkcjonujemy w kręgu poważnych inwestorów oraz udziałowców, którzy darzą Nas wielkim szacunkiem. Współpracujemy z Izbami Gospodarczymi z terenu Polski oraz Niemiec. Możemy nawiązać kontakt z niemal każdą branżą biznesową. Jeżeli jesteś zainteresowany Naszą ofertą w w/w zakresie, po prostu napisz do Nas e-maila lub zadzwoń – odpowiemy niezwłocznie. Bariera językowa nie stanowi dla Nas problemu.
parallax background
 
Nasza oferta jest kompletna

Wszechstronnie i kompleksowo

Prawo cywilne

m.in. upadłość konsumencka, roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji etc.

Prawo gospodarcze

m.in. sprawy o zapłatę należności, z tytułu kary umownej, nienależytego wykonania umowy, postępowanie upadłościowe

Prawo przewozowe

m.in. sprawy o zapłatę należności głównej, o odszkodowanie, z tytułu kary umownej, nienależytego wykonania umowy etc.

Prawo rodzinne

mediacja, negocjacje m.in. w sprawach o rozwód, alimenty (np. ustalenie, obniżenie, uchylenie)

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

m.in. w sprawach o rentę, emeryturę, zapłatę z tytułu nadgodzin, mobbing i dyskryminację

Prawo spadkowe

m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie testamentu bądź z mocy ustawy)

Prawo administracyjne

m.in. w toku postępowań w przedmiocie uzyskania zezwoleń, koncesji, licencji, pozwoleń na budowę (...)

Prawo karne

obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia w toku postępowania w przedmiocie wykonania orzeczeń sądowych

Kredyty frankowe

sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych

Prawo podatkowe

m.in. odwołanie od decyzji organu administracji skarbowej i samorządowej, skarga do WSA etc.
Gwarancja fachowej obsługi

Tworzymy zespół profesjonalistów

adw. Kinga Zientarska

adwokat, Bachelor of German Law

+48 660-476-973


Bachelor of German Law, jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które to studia ukończyła w 2010 r., uzyskując tytuł magistra prawa.
Więcej...

adw. Dominik Pahl

adwokat

+48 695-606-276


Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, które to studia ukończył w 2012 roku, uzyskując tytuł magistra prawa.
Więcej...
Jak działamy?

O naszych kancelariach

Kancelarie tworzą współpracujące ze sobą indywidualne kancelarie adwokackie adwokat Kingi Zientarskiej oraz adwokat Dominika Pahla, kooperujące na bieżąco z wieloma innymi kancelariami prawnymi, nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelarie Adwokackie PAHL & ZIENTARSKA realizują usługi prawne o szerokim spektrum, skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, sądowoadministracyjnego, gospodarczego (w tym także upadłościowego), podatkowego oraz karnego i karno-skarbowego.
Zakres powyższych usług obejmuje m.in.: porady prawne, stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego, sporządzanie opinii prawnych i analiz, opracowywanie umów, sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych, udział w różnego rodzaju negocjacjach. Członkowie zespołu Kancelarii reprezentują Klientów w toku postępowań negocjacyjnych, przedsądowych, jak również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi. Aktywnie uczestniczą w polubownym rozwiązywaniu sporów na etapie pozaprocesowym, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów Klientów, które mogłyby powstać na późniejszym etapie.
Nasze naczelne zasady

Rzetelność, poufność oraz dbałość o interesy Klienta

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszamy do kontaktu

parallax background
 
Pahl & Zientarska
KANCELARIE ADWOKACKIE

ul. Warszawska 6/104
66-400 Gorzów Wlkp.
+48 695 606 276
+48 957 81 99 03
kancelaria@pahl.pl
www.pahl.pl

Numer interwencyjny
+48-660-476-973

Jesteśmy dostępni 24h na dobę.
parallax background
 
Spotkajmy się

Jak do nas trafić?