Radca prawny Gorzów Wielkopolski

Kancelaria radcowsko-adwokacka realizuje usługi prawne o szerokim spektrum, skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego w zakresie prawa cywilnego (w tym także spadkowego), rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, konstytucyjnego, gospodarczego (w tym także upadłościowego oraz wekslowego), podatkowego oraz karnego i karnoskarbowego.

Zakres powyższych usług obejmuje m.in.: porady prawne, stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych i analiz, opracowywanie umów, sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych. członkowie zespołu Kancelarii reprezentują Klientów w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi. Aktywnie uczestniczą w polubownym rozwiązywaniu sporów na etapie pozaprocesowym.

Zróżnicowany zakres specjalizacji zawodowych poszczególnych członków zespołu Kancelarii gwarantuje wszechstronną i kompleksową obsługę prawną, świadczoną w oparciu o naczelne zasady panujące w Kancelarii, tj. rzetelność, poufność oraz dbałość o interesy Klienta, co cechuje nas jako profesjonalistów. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe członków zespołu Kancelarii stanowią natomiast gwarancję świadczenia fachowych usług prawnych na najwyższym poziomie.

Our legal office – dr Pahl Chancellery of Legal Counsels and  Advocates –  provides legal assistance for natural persons, legal persons and organisations without legal personality, especially:
– preparing legal opinions,
– carrying out legal and litigation representation,
– defending criminal and penal revenue cases,
– drafting all kinds of papers and documents,

– providing advice, consultation and legal clarification
(including the field of tax liabilities).

Unsere Kanzlei leistet Rechtshilfe, die an natürliche Personen, Rechtspersonen sowie Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit gerichtet ist, insbesondere im Bereich von:

– Anfertigung von Rechtsgutachten,

– Verteidigung in Strafsachen,

– Ausübung von Rechts- und Prozessvertretung,

– Anfertigung von Schreiben und Dokumenten jeglicher Art,

– Rechtsberatung.

Radca prawny Gorzów Wielkopolski

Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Warszawska 6/104
66-400 Gorzów Wlkp.
 660 476 973
telefon interwencyjny dostępny 24h