oferta kancelarii

Prawo gospodarcze

W ramach działalności związanej z prawem gospodarczym adwokaci oraz współpracownicy Kancelarii oferują takie usługi prawne jak:
– stała, kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców, spółek osobowych i kapitałowych),
- obsługa prawna podmiotów prawa publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego wszelkich szczebli,
- stała obsługa prawna podmiotów medycznych,
– sporządzanie opinii prawnych,
– powoływanie, rejestracja w CEiDG oraz KRS, likwidacja spółek etc.,
– sporządzanie analiz i przygotowywanie projektów umów,
– udział w charakterze doradcy w spotkaniach biznesowych oraz w posiedzeniach organów podmiotów gospodarczych,
- udział we wszystkiego typu negocjacjach,
– reprezentacja w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) w sporach związanych z obrotem gospodarczym i transakcjami handlowymi (m.in. sprawy o zapłatę należności, z tytułu kary umownej, nienależytego wykonania umowy, postępowanie upadłościowe) etc.,
– reprezentacja przed organami administracji w toku postępowań w przedmiocie uzyskania zezwolenia, licencji, koncesji etc.,
- reprezentacja na etapie postępowań sądowoadministracyjnych, w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
parallax background
 
Pahl & Zientarska
KANCELARIE ADWOKACKIE

ul. Warszawska 6/104
66-400 Gorzów Wlkp.
+48 695 606 276
+48 957 81 99 03
kancelaria@pahl.pl
www.pahl.pl

Numer interwencyjny
+48-660-476-973

Jesteśmy dostępni 24h na dobę.
parallax background