oferta kancelarii

Prawo administracyjne

W ramach działalności związanej z prawem administracyjnym adwokaci oraz współpracownicy Kancelarii oferują takie usługi prawne jak:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie opinii prawnych,
– sporządzanie analiz i przygotowywanie projektów umów,
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych, takich jak w szczególności: odwołanie od decyzji, zażalenie, skarga do WSA, skarga kasacyjna do NSA,
– kompleksowe reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów publicznych na etapie postępowań nadzorczych (organy administracji rządowej upoważnione do wydawania zarządzeń lub rozstrzygnięć, Regionalna Izba Obrachunkowa),
– reprezentacja w toku postępowań przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji m.in. w toku postępowań w przedmiocie uzyskania zezwoleń, koncesji, licencji, pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, dopłat etc.
– reprezentacja na etapie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, - postępowania koncesyjne,
– reprezentacja dot. zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców na terenie RP – reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego przed Ministrem Finansów w sprawach z zakresu dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, subwencji, ulg podatkowych, prolongaty etc.
parallax background
 
Pahl & Zientarska
KANCELARIE ADWOKACKIE

ul. Warszawska 6/104
66-400 Gorzów Wlkp.
+48 695 606 276
+48 957 81 99 03
kancelaria@pahl.pl
www.pahl.pl

Numer interwencyjny
+48-660-476-973

Jesteśmy dostępni 24h na dobę.
parallax background