W ramach działalności związanej z prawem cywilnym nasi radcy prawni i adwokaci oferują takie usługi prawne jak:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie opinii prawnych,
– sporządzanie analiz i przygotowywanie projektów umów,
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych (m.in. pozew, apelacja, sprzeciw, wezwanie do zapłaty, wniosek o wszczęcie egzekucji etc.),
– reprezentacja w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) m.in. w sprawach o zapłatę, odszkodowanie (błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, szkody na osobie i w mieniu), zadośćuczynienie, należności czynszowe, należności wynikające z bankowych tytułów egzekucyjnych, immisje etc.,
– reprezentacja w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) w sporach konsumenckich (m.in. upadłość konsumencka, roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji etc.)