kancelaria gorzów wielkopolski

Kancelarię tworzą współpracujące ze sobą indywidualne kancelarie: radcowska radcy prawnego dr Witolda Pahl (współpraca zawieszona od dnia 12.09.2016r.) i indywidualna kancelaria adwokacka adwokat Kingi Zientarskiej oraz współpracujący z kancelarią adw. Dominik Pahl.

Kancelaria radcowsko-adwokacka realizuje usługi prawne o szerokim spektrum, skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego w zakresie prawa cywilnego (w tym także spadkowego), rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, konstytucyjnego, gospodarczego (w tym także upadłościowego oraz wekslowego), podatkowego oraz karnego i karnoskarbowego.

Zakres powyższych usług obejmuje m.in.: porady prawne, stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych i analiz, opracowywanie umów, sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych. członkowie zespołu Kancelarii reprezentują Klientów w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi. Aktywnie uczestniczą w polubownym rozwiązywaniu sporów na etapie pozaprocesowym.

Zróżnicowany zakres specjalizacji zawodowych poszczególnych członków zespołu Kancelarii gwarantuje wszechstronną i kompleksową obsługę prawną, świadczoną w oparciu o naczelne zasady panujące w Kancelarii, tj. rzetelność, poufność oraz dbałość o interesy Klienta, co cechuje nas jako profesjonalistów. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe członków zespołu Kancelarii stanowią natomiast gwarancję świadczenia fachowych usług prawnych na najwyższym poziomie.