W ramach działalności związanej z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych nasi radcy prawni i adwokaci oferują takie usługi prawne jak:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie opinii prawnych,
– sporządzanie analiz i przygotowywanie projektów umów (m. in. o zakazie konkurencji)
– sporządzanie analiz i przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania pracowników etc.
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych (m.in. pozew, odwołanie od decyzji ZUS, wypowiedzenie umowy etc.)
– reprezentacja pracodawców i pracowników w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) m.in. w sprawach o rentę, emeryturę, zapłatę z tytułu nadgodzin, mobbing i dyskryminację, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy etc.
– reprezentacja przed organami administracji w toku postępowań m.in. w przedmiocie uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, świadczeń z ZUS (renta, emerytura, świadczenie pielęgnacyjne etc.)