W ramach usług związanych z prawem administracyjnym zapewniamy:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie opinii prawnych,
– sporządzanie analiz i przygotowywanie projektów umów,
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych (m.in. odwołanie od decyzji organu administracji, skarga do WSA etc.),
– reprezentacja w toku postępowań przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji m.in. w toku postępowań w przedmiocie uzyskania zezwoleń, koncesji, licencji, pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, dopłat etc.