W ramach działalności związanej z prawem rodzinnym nasi radcy prawni i adwokaci oferują takie usługi prawne jak:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych (m.in. pozew, apelacja, wniosek o wszczęcie egzekucji etc.),
– reprezentacja w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) m.in. w sprawach o rozwód, alimenty (np. ustalenie, obniżenie, uchylenie), władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie), ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, podział majątku wspólnego, ubezwłasnowolnienie etc.
– reprezentacja w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności nieletnich,