W ramach działalności związanej z prawem przewozowym oferujemy takie usługi prawne jak:

– stała, kompleksowa obsługa prawna przewoźników i spedytorów,
– reprezentacja w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) w sporach wynikających z umów przewozu i spedycji (m.in. sprawy o zapłatę należności głównej, o odszkodowanie, z tytułu kary umownej, nienależytego wykonania umowy etc.),
– reprezentacja przed organami administracji w toku postępowań m.in. w przedmiocie uzyskania zezwolenia, licencji etc.