W ramach działalności związanej z prawem konstytucyjnym oferujemy takie usługi prawne jak:

– sporządzanie projektów skarg konstytucyjnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego,

– reprezentacja przed Trybunałem Konstytucyjnym,

– sporządzanie opinii oraz ekspertyz prawnych,

– doradztwo prawne w pozostałym zakresie.