W ramach usług związanych z prawem podatkowym zapewniamy:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie opinii prawnych,
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych (m.in. odwołanie od decyzji organu administracji skarbowej i samorządowej, skarga do WSA etc.),
– reprezentacja w toku postępowań przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji.