adwokat, Bachelor of German Law

Kinga Zientarska jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które to studia ukończyła w 2010 r., uzyskując tytuł magistra prawa. Jednocześnie, w latach 2005-2009 studiowała prawo niemieckie na Wydziale Prawa Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, uzyskując tytuł zawodowy Bachelor of German Law.
W latach 2012-2014 odbyła aplikację adwokacką, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, której członkiem pozostaje do chwili obecnej. Powyższą aplikację ukończyła z wyróżnieniem.
W 2015 r., po zdanym z wyróżnieniem egzaminie państwowym organizowanym przez Ministra Sprawiedliwości – została wpisana na listę adwokatów.
Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami radców prawnych i adwokatów. Od 2015 r. prowadzi Indywidualną działalność gospodarczą w formie Kancelarii Adwokackiej w Gorzowie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowym, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczym, upadłościowym oraz administracyjnym. Włada językami – angielskim oraz niemieckim (w zakresie j. niemieckiego także specjalistycznym językiem prawniczym).