Dr Witold Pahl – współpracujący z Kancelarią ekspert – radca prawny, jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W latach 1987-1990 orzekał w Sądach Rejonowych w Gorzowie Wlkp. oraz w Słubicach.
W latach 1991-2006 wzbogacał posiadane doświadczenie zawodowe prowadząc działalność doradczą m.in. w zakresie prawa gospodarczego. Jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. W 2007 r. zatrudniony na stanowisku Radcy Prawnego w NAFTA POLSKA S.A.
W latach 2006-2007 był radnym Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Od 2007 do 2015 poseł na Sejm RP VI i VII Kadencji. Był Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, Wiceprzewodniczącym Komisji Ustawodawczej. Przewodniczył także Komisji Konstytucyjnej i był członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Reprezentował Sejm RP w 70 rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym.
W latach 2011-2013 członek Krajowej Rady Prokuratury. W latach 2013-2015 członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.
W latach 2016-2018 pełnił funkcję wiceprezydenta m.st. Warszawy.
Od 11 grudnia 2015 r. piastuje urząd Sędziego Trybunału Stanu.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, upadłościowym, wekslowym, przewozowym, karnym, karnoskarbowym oraz konstytucyjnym.