Dominik Pahl jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, które to studia ukończył w 2012 roku, uzyskując tytuł magistra prawa.

W latach 2013 – 2015 odbył aplikację adwokacką, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, której członkiem pozostaje do chwili obecnej. W 2016 roku z wynikiem pozytywnym złożył państwowy egzamin adwokacki organizowany przez Ministra Sprawiedliwości, uzyskując najlepszy wynik spośród podchodzących do niego członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanym kancelariami radców prawnych i adwokatów, zarówno międzynarodowymi, jak i polskimi. Od 2016 roku prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w formie Kancelarii Adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Posiadacz międzynarodowych certyfikatów Cambridge TOLES Higher oraz Legal English Certificate, uprawniających do posługiwania się prawniczym językiem angielskim. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, gospodarczym, upadłościowym, administracyjnym oraz anglosaskim prawie spadkowym. Biegle włada językiem angielskim.