Starosta Marcin Jabłoński wygrywa spór przed NSA w Warszawie

wpis w: Aktualności | 0

Dnia 29 grudnia 2016 roku przed NSA w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Powiatu Słubickiego, działającego przez Starostę Marcina Jabłońskiego, a reprezentowanego przez naszą Kancelarię. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Wojewody Lubuskiego oraz Prokuratury Regionalnej w Szczecinie wywiedzione od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 01 września 2016 roku, stwierdzając ostatecznie, iż Marcin Jabłoński w sposób prawidłowy i legalny od dnia 22 marca 2016 roku sprawuje funkcję Starosty Słubickiego.

Tym samym, Rada Powiatu Słubickiego działała zgodnie z prawem, nie uchybiając żadnemu z przepisów prawa materialnego, zawartych w ustawie o samorządzie powiatowym.

Sąd potwierdził, iż rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku pozbawione było podstaw prawnych, a tym samym wadliwie i w związku z tym nie mogło ostać się w obrocie prawnym. Nadto, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie obciążył w całości Wojewodę Lubuskiego oraz Prokuraturę Regionalną kosztami procesu.

Orzeczenie jest prawomocne.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod podanymi poniżej linkami:

http://m.gorzow.wyborcza.pl/gorzow/1,106508,21181956,marcin-jablonski-starosta-slubickim-jest-prawomocna-decyzja.html

http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/slubice/a/nie-ma-odwolania-starosta-slubickim-jest-marcin-jablonski,11639984/

http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/9651-jablonski-nadal-starosta-referendum-nie-bedzie

http://www.powiatslubicki.pl/index.php?id=18&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2984&cHash=77092d0ce7e94fb296a501db7d18ce64