Marcin Jabłoński starostą Słubickim – orzeczenie WSA w Gorzowie Wlkp.

wpis w: Aktualności | 0

Dnia 01 września 2016 roku, w sprawie o sygn. akt II SA/Go 504/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, iż Pan Marcin Jabłoński został wybrany w sposób legalny na stanowisko starosty Powiatu Słubickiego. Wydanym przez siebie orzeczeniem WSA w Gorzowie Wlkp. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stwierdzające nieważność 12 uchwał powziętych przez Radę Powiatu Słubickiego na sesji zwołanej w dniu 22 marca 2016 roku, uwzględniając tym samym skargę Starosty Marcina Jabłońskiego, którą w jego imieniu wywiodła Nasza Kancelaria.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod podanymi poniżej linkami:

http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/1,36844,20632147,marcin-jablonski-mial-racje-w-sporze-w-slubicach-to-on-jest.html
http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/slubice/a/starosta-slubickim-jest-marcin-jablonski-sad-administracyjny-uchylil-decyzje-wojewody,10578810/
http://gorzow.tvp.pl/26777037/wsa-uchylil-decyzje-wojewody-marcin-jablonski-starosta-slubickim
http://www.tvn24.pl/poznan,43/bylo-dwoch-starostow-zostal-jeden-sad-wybral-wlasciwego,672868.html
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/9061-wsa-zadecydowal-odwolanie-piotra-luczynskiego-zgodne-z-prawem