W ramach usług związanych z prawem spadkowym zapewniamy:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie opinii prawnych,
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych (m.in. pozew, apelacja, wezwanie do zapłaty, wniosek o wszczęcie egzekucji etc.),
– reprezentacja w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie testamentu bądź z mocy ustawy), dział spadku, odrzucenie spadku (także przez małoletnie dzieci), stwierdzenie nieważności testamentu etc.